Dokumenty

Spoločný územný plán obce Kračava a Orechová

Územný plán v rozsahu riešenia obce ORECHOVÁ

Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2013

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

Výročná správa o hospodárení obce Orechová za rok 2012

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

Záverečný účet obce a monitorovacia správa

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

VZN obce Orechová na kalendárny rok 2011

Nájdete tu všetky VZN, ktoré platia na území obce Orechová

PHSR

Uvedená vízia rozvoja obce sa opiera o využitie všetkých zdrojov - prírodných, kultúrnych, historických a ľudských, pri zachovan

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár